Havspaddlingen runt Skånes hela kust, ca 400 km

Här kommer så småningom information om paddlingen runt Skåne i text och filmer