Paddling i skånska sjöar och åar

Den 17 sept 2020 gjorde jag premiärturen i min luftkajak Advanced Elements Fram 1 i Snogeholmssjön
Film och karta redovisas nedan